Persoonlijk en Professioneel

STIBT staat voor een persoonlijke en toegankelijke wijze van dienstverlening. Vroegtijdig persoonlijk contact en dichtbij de klant opereren in een persoonlijke sfeer ziet STIBT als een belangrijke succesfactor. STIBT toont betrokkenheid, investeert in klantrelatie en vertrouwen en weet dit te combineren met een professionele en zakelijke aanpak. STIBT biedt betrouwbaarheid en staat voor het leveren van goede, duidelijke en eerlijke ondersteuning.

Aandacht en Aanpakken

STIBT heeft oprechte aandacht voor haar klanten; aandacht voor uw verhaal, uw probleem, uw wensen en behoeften. STIBT gelooft in de kracht van persoonlijke aandacht en benadering. Aandacht staat tevens voor de toewijding en betrokkenheid waarmee STIBT haar werkzaamheden uitvoert. Daarnaast gaat STIBT ook voor gewoon aanpakken: een enthousiaste en gedreven partij die flexibel is en snel kan schakelen. Uw aanjager in het realiseren van resultaten en verbindingen!

Sociaal en Samen

De sociale en maatschappelijke doelstelling staat bij STIBT voorop!
Daarbij gelooft STIBT in de kracht van samenwerking en het verbinden van initiatieven.
Vanuit een gezamenlijk sociaal en economisch belang zoekt STIBT samenwerking met partijen. Samen werken we aan het tijdig signaleren en bespreekbaar maken van financiële problemen.Door een groter bereik, bundeling van expertise en kracht hebben projecten een grotere kans van slagen. Samen met u gaat STIBT financiële problemen te lijf en werken we aan meer financiële bewustwording en gezond financieel gedrag. Samen maken we het verschil!

STIBT beschikt tevens over een eigen netwerk om een team te vormen voor uw ondersteuning en eventueel door te verwijzen waar nodig.

Stappen naar sterk en Structuur

STIBT is Sterk in Budget en maakt mensen Sterk in Budget: mensen stappen laten zetten en sterker maken door structuur en overzicht te bieden.
Samen met u gaat STIBT gestructureerd aan de slag om grip op geld te krijgen. Dit betekent hulp gericht op structurele oplossingen, op weg naar financiële zelfredzaamheid.
STIBT versterkt uw organisatie en uw doelgroep en brengt structuur aan in uw aanpak van financiële problematiek. Structuur die rust biedt voor u(w organisatie) en uw cliënt of doelgroep.

Met STIBT staat u sterk!

Inzicht en Individuele behoeften

Voor het terugdringen van schuldenproblematiek en betalingsachterstanden zijn we gebaat bij inzicht, overzicht en controle. Hier is winst te behalen samen met STIBT. Tijdig en goed inzicht in financiën, voorkomt problemen. Inzicht en overzicht is van groot belang om goede keuzes te kunnen maken en financiële zaken goed aan te kunnen pakken. STIBT brengt situaties in beeld en helpt u inzicht te krijgen in de financiële problematiek van u of uw cliënt/doelgroep. Met dit inzicht kunt u gerichte keuzes maken voor hulp en oplossingen.

STIBT deelt nieuwe inzichten en ideeën op het gebied van schuldpreventie. Een aanbod van preventie-activiteiten en oplossingen die afgestemd kunnen worden op de doelgroep. STIBT sluit hierbij aan bij individuele behoeften, wensen en mogelijkheden. De dienstverlening is op maat: in overleg de passende aanpak en instrumenten voor uw hulpvraag en situatie. Zo zorgen we via maatwerk voor een optimaal resultaat passend bij uw organisatie en doelgroep.

STIBT stemt met u een passende offerte af voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden.

Expertise en Eenvoud

STIBT is betrouwbaar en bekwaam en voegt expertise en diepgang op financieel gebied toe aan bestaande hulpverleningsstructuren. Met ervaring en specialisme op het financieel-administratieve vlak biedt STIBT een waardevolle aanvulling op de ondersteuning die partijen in samenwerking met hun ketenpartners reeds realiseren. Gezien de toenemende financiële problematiek bij cliënten wordt hierbij de focus op het financieel-administratieve vlak meer en meer noodzakelijk.

STIBT is meer dan een budgetcoach en biedt toegevoegde waarde als  sparringpartner voor organisaties bij de inrichting van beleid, processen en activiteiten. Tevens heeft STIBT een specifieke focus op preventie en nazorg.

Evenwel staat STIBT voor eenvoud voor u en uw cliënt/doelgroep: geen ingewikkelde en formele procedures, drempels en wachttijden. STIBT is geen instelling, is toegankelijk en informeel en biedt laagdrempelige en persoonlijke hulp. Eenvoud staat ook voor de flexibiliteit in de dienstverlening, het gemak waarmee STIBT via korte lijnen snel voor u kan schakelen. STIBT staat voor u klaar!