De visie van STIBT op schuldpreventie:

  • vroegsignalering van financiële problemen
  • laagdrempelig en persoonlijk
  • toegankelijk en dichtbij de mensen
  • samenwerking en verbinden van initiatieven

Gericht op:

  • financiële bewustwording en gezond financieel gedrag
  • financiële zelfredzaamheid op langere termijn
  • voorkomen van problematische schulden en alle persoonlijke gevolgen van dien
  • afname toestroom in schuldhulpverlening en recidive
  • beperking maatschappelijke en bedrijfseconomische kosten van schulden

STIBT gelooft in de kracht van samenwerking en het verbinden van initiatieven. Door preventie activiteiten breed uit te dragen, drempels te verlagen en toegankelijke hulp te bieden via vroegtijdige interventies maken we het verschil. STIBT wil schuldenproblematiek bespreekbaar maken en mensen (tijdig) stappen laten zetten om sterker te worden in hun budget.