Goed omgaan met budget is bij een steeds grotere groep mensen een behoefte. Deze mensen worstelen met betalingsachterstanden, willen weten hoe ze schulden kunnen voorkomen, hoe ze slimmer omgaan met geld. Wie in problemen zit, wenst snel een praktische oplossing. Helpt u hieraan mee?

STIBT werkt in opdracht van en in samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, werkvoorzieningen, zorgverzekeraars, energiemaatschappijen, banken, werkgevers. Organisaties die net als STIBT schuldpreventie hoog op de agenda hebben staan.

Zoekt u als gemeente ondersteuning bij de invulling van uw schuldpreventiebeleid? Heeft u als organisatie te maken met cliënten met onregelmatig betalingsgedrag of betalingsachterstanden? Of werkt u als organisatie met/voor een doelgroep die kampt met financiële problematiek? Constateert u dat het voor deze mensen heel moeilijk is om stappen te zetten zolang hun financiën niet in balans zijn? Merkt u als werkgever dat uw medewerkers met financiële zorgen heeft (verminderd functioneren, stress, toename ziekteverzuim)?

STIBT helpt u hierop meer grip te krijgen en werkt uit een gezamenlijk sociaal én economisch belang met u samen aan het tijdig signaleren van financiële problemen en aanbieden van (structurele) oplossingen. Preventieve maatregelen zijn hierin essentieel en leveren u als organisatie (financieel) voordeel op. Vroegtijdig ingrijpen kan escalatie van problemen voorkomen en brengt zowel u als uw doelgroep financiële rust. STIBT is uw sparringpartner en ondersteuner in de opzet, inrichting en uitvoering van preventieactiviteiten en instrumenten. Door samen te werken maken we onze doelen waar!